Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Φασματοσκοπία-α

Θάλαμος α-φασματοσκοπίας με ανιχνευτή PIPS

Διατάξεις α-Φασματοσκοπίας

Για την ανάλυση α-ραδιενεργών ισοτόπων σε περιβαλλοντικά δείγματα το ΕΠΤ-ΕΜΠ χρησιμοποιεί ανιχνευτή PIPS ενεργού επιφάνειας 450 mm2, τοποθετημένο σε θάλαμο κενού τύπου 7401-VR της εταιρείας Canberra, εφοδιασμένο με σύστημα ανάστροφης πόλωσης του δείγματος για την προστασία του ανιχνευτή από τη ρύπανση ανάκρουσης. Ο θάλαμος εκκενώνεται από περιστροφική αντλία λαδιόυ, ενώ η πίεση ρυθμίζεται από ηλεκτρονικό ρυθμιστή.

[+]

Ανάλυση α-φάσματος

Το φάσμα συλλέγεται από πολυκαναλικό αναλυτή Amptek Pocket MCA-800A, στην ενεργειακή περιοχή 1-10 MeV με ανάλυση 2048 καναλιών. Κατά την ανάλυση πηγών ηλεκτροαπόθεσης καλής ποιότητας επιτυγχάνεται εύρος ημίσεως ύψους της τάξης των 18-20 keV.

Ραδιοχημική προετοιμασία δειγμάτων

Η προετοιμασία πηγών α-φασματοσκοπίας από περιβαλλοντικά δείγματα πραγματοποιείται στο Ραδιοχημικό Εργαστήριο του ΕΠΤ-ΕΜΠ. Για το διαχωρισμό των ραδιοϊσοτόπων από το δείγμα εφαρμόζονται τεχνικές ανταλλαγής ιόντων. Η ποιότητα της ανάλυσης ελέγχεται χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα διαλύματα ιχνηλατών. Οι πηγές παρασκευάζονται με τη μέθοδο της ηλεκτροαπόθεσης σε ατσάλινους δίσκους, χρησιμοποιώντας ειδική διαταξη κατασκευασμένη από το Instituto Technologigo e Nuclear της Πορτογαλίας.

Μέχρι στιγμής, το ΕΠΤ-ΕΜΠ έχει αναπτύξει τεχνικές για την ανάλυση των ισοτόπων του Ουρανίου σε δείγματα νερού και αέρα, επιτυγχάνοντας κατώτερα όρια ανίχνευσης στην τάξη των 10 mBq, ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Η διαδικασία ανάλυσης ισοτόπων του Ουρανίου δοκιμάστηκε με επιτυχία στην Άσκηση Διαβαθμονόμησης IAEA-CU-2008-04r του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.